plende

Rekomendacje usług

Oferujemy możliwość nawiązania współpracy i jej koordynację z naszymi partnerami biznesowymi zajmującymi się problematyką ryzyka sensu largo. Są nimi:

  • kancelarie prawne świadczące usługi w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego i podatkowego,
  • firmy eksperckie świadczące usługi w zakresie likwidacji szkód rzeczowych i osobowych,
  • firmy eksperckie świadczące usługi w zakresie usuwania szkód i restytucji uszkodzonego mienia (budynki, maszyny, dokumenty, itp.),
  • firmy eksperckie świadczące usługi w zakresie BCM, DRP, CM,
  • firmy eksperckie i instytuty naukowe świadczące usługi z zakresu opracowania polityki zarządzania ryzykiem, audytu bezpieczeństwa itp.,
  • firmy eksperckie świadczące usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Kontakt

Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

tel. +48 17 857 69 54
tel. +48 17 857 69 20
fax +48 17 852 34 78
email: serwis@dbvector.pl

NIP: 8133664281
REGON: 180757172
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000393788
Zezwolenie KNF nr 1759/11

© Copyright 2019 - DB VECTOR. All rights reserved.