plende

Wdrożenie programu

Polega ono na:

  • uzgodnieniu z ubezpieczycielami treści projektów dokumentów ubezpieczenia i konsekwencji przyjętych ofert,
  • przedłożeniu Klientowi do akceptacji i podpisu dokumentów ubezpieczenia,

przeprowadzeniu szkoleń w zakresie wdrożonego programu z osobami wskazanymi przez Klienta do obsługi umów ubezpieczenia.

Kontakt

Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

tel. +48 17 857 69 54
tel. +48 17 857 69 20
fax +48 17 852 34 78
email: serwis@dbvector.pl

NIP: 8133664281
REGON: 180757172
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000393788
Zezwolenie KNF nr 1759/11

© Copyright 2019 - DB VECTOR. All rights reserved.