plende

Rekomendacja

Rekomendacja zawiera m.in.:

  • porównanie złożonych ofert pod względem kilkudziesięciu parametrów jakościowych,
  • opinię nt. proponowanych zakresów ochrony ubezpieczeniowej,
  • opinię nt. istniejących wyłączeń i ograniczeń z ochrony ubezpieczeniowej,
  • propozycję dalszego postępowania po dokonaniu przez Klienta wyboru przedstawionych ofert.

Kontakt

Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

tel. +48 17 857 69 54
tel. +48 17 857 69 20
fax +48 17 852 34 78
email: serwis@dbvector.pl

NIP: 8133664281
REGON: 180757172
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000393788
Zezwolenie KNF nr 1759/11

© Copyright 2019 - DB VECTOR. All rights reserved.