plende

Negocjacje handlowe

Przedmiotem negocjacji są zazwyczaj następujące składniki ofert dotyczące:

  • zakresu proponowanej ochrony ubezpieczeniowej,
  • warunków finansowych (cena, wysokość udziałów, warunki płatności składki itp.),
  • warunków serwisowych umowy (seminaria szkoleniowe, dostępne narzędzia informacyjne, dedykowana obsługa itp.)
  • programów prewencyjnych.

Końcowym efektem negocjacji jest uzyskanie satysfakcjonujących warunków oczekiwanego programu ubezpieczeniowego.

Kontakt

Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

tel. +48 17 857 69 54
tel. +48 17 857 69 20
fax +48 17 852 34 78
email: serwis@dbvector.pl

NIP: 8133664281
REGON: 180757172
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000393788
Zezwolenie KNF nr 1759/11

© Copyright 2019 - DB VECTOR. All rights reserved.