plende

O Spółce

Jesteśmy zespołem, którego doświadczenie związane jest z ponad 20 letnią praktyką na rynku ubezpieczeniowym. Założyciele Spółki przez wiele lat zajmowali kierownicze stanowiska w renomowanych zakładach ubezpieczeń wchodzących w skład międzynarodowych koncernów ubezpieczeniowych.

Kwalifikacje zespołu z zakresu zarządzania ryzykiem, tworzenia programów ubezpieczeniowych oraz doświadczenie nabyte przy współpracy z kluczowymi Klientami z branży: spożywczej, lotniczej, cementowej, przetwórczej, budowlanej, hutniczej, meblarskiej, spedycyjno-kurierskiej, automotive, itp. pozwalają na tworzenie dedykowanych programów ubezpieczeniowych, uwzględniających indywidualne potrzeby Klientów.

Podstawowe kompetencje brokerskie są dodatkowo wspierane doświadczeniem zespołu z obszaru finansów, zarządzania, prawa gospodarczego, prawa ubezpieczeniowego, prawa zamówień publicznych.

Atutem naszego zespołu jest posiadanie wiedzy ubezpieczeniowej, przydatnej dla Klientów stosujących lub zmierzających do stosowania zintegrowanego zarządzania ryzykiem.

Usługi brokerskie Kliknij obszar

Usługi brokerskie

Audyt ubezpieczeniowy

Rozpoczynając współpracę z Klientem przeprowadzamy audyt ubezpieczeniowy.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe (slip brokerski) zazwyczaj obejmuje: charakterystykę działalności prowadzonej przez Klienta.

Negocjacje handlowe

Przedmiotem negocjacji są te płaszczyzny ofert, które dotyczą najistotniejszych obszarów działania.

Rekomendacja

Rekomendacja zawiera m.in.: porównanie złożonych ofert pod względem kilkudziesięciu parametrów.

Wdrożenie programu

Polega ono na: uzgodnieniu z ubezpieczycielami treści projektów dokumentów ubezpieczenia.

Obsługa brokerska programu

Wsparcie i aktywne uczestnictwo w organizacji procesu ubezpieczenia.

Nasi Partnerzy

Kontakt

Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

tel. +48 17 857 69 54
tel. +48 17 857 69 20
fax +48 17 852 34 78
email: serwis@dbvector.pl

NIP: 8133664281
REGON: 180757172
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000393788
Zezwolenie KNF nr 1759/11

© Copyright 2019 - DB VECTOR. All rights reserved.