plende

V Forum Gospodarcze w Krośnie

 

21 listopada 2019 r. w Kampusie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie odbyło się V Forum Gospodarcze pn. „Przedsiębiorczość młodych. Szanse, Inspiracje, perspektywy”. Nasza Spółka wsparła merytorycznie to przedsięwzięcie. Ryzyka występujące przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej omówił dr Marek Żołdak, Prezes Zarządu Domu Brokerskiego "VECTOR".

Więcej informacji  na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=-otRydmOMWo

https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/9006-krosnienskie-forum-z-mysla-o-mlodych-przedsiebiorczych

http://www.krosno.pl/pl/aktualnosci/art7815,v-forum-gospodarcze-dla-mlodych-i-przedsiebiorczych.html

Usługi brokerskie Kliknij obszar

Usługi brokerskie

Audyt ubezpieczeniowy

Rozpoczynając współpracę z Klientem przeprowadzamy audyt ubezpieczeniowy.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe (slip brokerski) zazwyczaj obejmuje: charakterystykę działalności prowadzonej przez Klienta.

Negocjacje handlowe

Przedmiotem negocjacji są te płaszczyzny ofert, które dotyczą najistotniejszych obszarów działania.

Rekomendacja

Rekomendacja zawiera m.in.: porównanie złożonych ofert pod względem kilkudziesięciu parametrów.

Wdrożenie programu

Polega ono na: uzgodnieniu z ubezpieczycielami treści projektów dokumentów ubezpieczenia.

Obsługa brokerska programu

Wsparcie i aktywne uczestnictwo w organizacji procesu ubezpieczenia.

Nasi Partnerzy

Kontakt

Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

tel. +48 17 857 69 54
tel. +48 17 857 69 20
fax +48 17 852 34 78
email: serwis@dbvector.pl

NIP: 8133664281
REGON: 180757172
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000393788
Zezwolenie KNF nr 1759/11

© Copyright 2019 - DB VECTOR. All rights reserved.