plende

V Forum Gospodarcze w Krośnie

 

21 listopada 2019 r. w Kampusie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie odbyło się V Forum Gospodarcze pn. „Przedsiębiorczość młodych. Szanse, Inspiracje, perspektywy”. Nasza Spółka wsparła merytorycznie to przedsięwzięcie. Ryzyka występujące przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej omówił dr Marek Żołdak, Prezes Zarządu Domu Brokerskiego "VECTOR".

Więcej informacji  na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=-otRydmOMWo

https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/9006-krosnienskie-forum-z-mysla-o-mlodych-przedsiebiorczych

http://www.krosno.pl/pl/aktualnosci/art7815,v-forum-gospodarcze-dla-mlodych-i-przedsiebiorczych.html

Kontakt

Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

tel. +48 17 857 69 54
tel. +48 17 857 69 20
fax +48 17 852 34 78
email: serwis@dbvector.pl

NIP: 8133664281
REGON: 180757172
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000393788
Zezwolenie KNF nr 1759/11

© Copyright 2019 - DB VECTOR. All rights reserved.