plende

I Sanockie Forum Gospodarcze

 

07 listopada 2019 r. nasza Spółka uczestniczyła w I Sanockim Forum Gospodarczym pn. "Rozwój lokalnego rynku pracy kluczem do wzrostu atrakcyjności gospodarczej Sanoka" - jako partner merytoryczny tegoż wydarzenia. Prezes Zarządu Domu Brokerskiego "VECTOR" dr Marek Żołdak przybliżył w swoim wystąpieniu kwestie ubezpieczeniowych benefitów pracowniczych. 

Więcej informacji na stronie: 

https://www.sanok.pl/liderzy-przedsiebiorczosci/ 

https://tygodniksanocki.pl/2019/11/08/i-sanockie-forum-gospodarcze-wyroznienia/ 

http://www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/rzeszow/aktualnosci/spoleczne/i-sanockie-forum-gospodarcze/45231596

Kontakt

Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

tel. +48 17 857 69 54
tel. +48 17 857 69 20
fax +48 17 852 34 78
email: serwis@dbvector.pl

NIP: 8133664281
REGON: 180757172
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000393788
Zezwolenie KNF nr 1759/11

© Copyright 2019 - DB VECTOR. All rights reserved.